Thursday, 3 November 2011

Kata Sererti, Kata Berlawan Maksud

1. Kata seerti ( sinonim ) ialah kata yang sama atau hampir sama maksudnya. Kadang-kadang kata yang seserti ini boleh digunakan dalam ayat yang sama.

2. Perkataan yang berwarna dalam contoh berikut boleh diganti dengan perkataan lain ( di dalam kurungan ) tanpa mengubah maksudnya. Kadang-kadang, ada lebih daripada kata yang seerti. Perhatikan contoh dalam ayat.

( a ) Tuan tanah menggunakan hamba untuk mergerjakan tanah mereka. ( abdi )

( b ) Sekarang kita berada dalam abad ke-21. ( kurun )

( c ) Pak Tam amat sedih dengan kejadian itu. ( pilu/ hiba )

( d ) Karim mengajak kami ke majlis hari jadinya. ( menjemput / mempelawa ).

3. Kata berlawanan bermaksud ( antonim) ialah kata yang bertentangan maksudnya. Misalnya:

 • ada lawan tiada
 • baru lawan lama
 • besar lawan kecil
 • luas lawan sempit
 • sulung lawan bongsu

Kata Majmuk


Kata majmuk ialah gandingan dua atau lebih perkataan yang membawa maksud tertentu. Antara contoh kata majmuk adalah seperti berikut:
 • muka surat
 • taman bunga
 • guru besar
 • balai raya
 • orang ramai
 • air hujan
 • alat tulis
 • terima kasih
Kata majmuk dieja terpisah dan tidak boleh menerima sebarang sisipan. Contoh kata majmuk ialah:


1. CERMIN MATA2. JAM TANGAN
3. KAPAL TERBANG