Tuesday, 22 November 2011

Kata Kerja

  • Kata kerja digunakan untuk menunjukkan sesuatu perlakuan perbuatan atau keadaan melakukan sesuatu.
  • Kata kerja terdiri daripada kata kerja yang boleh disertai beberapa unsur lain ( kata bantu, objek, pelengkap, ayat komplemen dan keterangan ).
  • Contoh ayat yang mengandungi predikat frasa kerja adalah:
1. Bayi itu menangis kerana tidak dapat minum susu.
2. Abang sedang bermain bola sepak dengan kawan-kawannya di padang.
3. Ibu sedang menjahit baju yang ditempah oleh Puan Aina.4. Abang suka membaca buku pada masa lapang.
5. Aiman sedang makan di kedai Pak Mat.