Friday, 25 November 2011

Kata Kerja Tak Transitif

 • Kata kerja yang berdiri sendiri tanpa objek binaan sesuatu ayat dan sudah sempurna maknanya.
 • Kata kerja tak transitif dapat dilihat dalam dua bentuk iaitu bentuk kata tunggal dan bentuk kata berimbuhan. Imbuhan yang terdapat pada kata kerja tak transitif ialah ber, men, ter,ber....an,ber....kan dan sebagainya.
 • Kata kerja tak transitif juga dapat ditentukan dengan menyoal mana atau bagaimana selepas kata kerja dibina.
 • Contoh ayat kata kerja tak transitif ialah:
 1. Api kebakaran itu masih menyala.
 2. Pak Ali sedang terbaring di atas katil.
 3. Abang dan kawan-kawannya mengejar pencuri itu.
 4. Pada hujung minggu yang lepas, kami berkelah di tepi tasik.

PEMBENTUKAN KATA KERJA

Kata Kerja Tunggal
 • Kata kerja tunggal ialah kata yang terbentuk tanpa imbuhan.
 • Kebanyakan kata kerja tunggal bersifat tak transitif.
 • Contoh-gagal, jaga,lahir,mara,tidur, makan,datang,ada,terbang, balik
Contoh ayat:
 1. Norma lahir di Terengganu.
 2. Ayah saya belum datang lagi.
 3. Raju gagal dalam peperiksaan.

Kata Kerja Terbitan
 • Kata kerja terbitan ialah kata kerja yang terhasil daripada proses pengimbuhan.
 • Contoh - masak-memasak, sinar-menyinar, duduk menduduki

Contoh ayat:
 1. Malik menendang bola ke pintu gol.
 2. Nadia bersembunyi di bawah katil.
 3. Padi menguning di sawah.