Thursday, 24 November 2011

Kata Kerja Transitif

 • Kata kerja yang tidak dapat berdiri sendiri dalam binaan sesuatu ayat dan memerlukan objek untuk menyokongnya.
 • Ia memerlukan objek penyambut yang terdiri daripada kata nama atau frasa nama.
 • Contoh ayat yang mengandungi kata kerja transitif:
 • Pak Ali menebas rumput belakang rumahnya.
 • Menebas dalam ayat di atas adalah kata kerja transitif yang memerlukan kehadiran penyambut atau objek.
 • Objek dalam ayat di atas ialah rumput yang mesti hadir selepas kata kerja transitif.
 • Jenis-jenis kata kerja transitif terbahagi kepada dua jenis iaitu:
 • Kata kerja transitif aktif dan kata kerja transitif pasif.
 • Contoh kata kerja transitif aktif ialah menjahit, memukul , menanam dan sebagainya.
 • Contoh ayat: Ayah memukul ular itu.
 • Contoh kata kerja transitif pasif ialah kata kerjanya menerima imbuhan " di-". Contohnya dijahit, dipukul, ditanam dan sebagainya.
 • Contoh ayat: Ular itu dipukul oleh ayah.